ISO 9001 Baş Denetçi Eğitim Kursu

ISO 9001 Baş Denetçi Eğitim Kursu

ISO 9001 Baş Denetçi Eğitim KursuİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SEM / EUROPASS INTERNATIONAL ISO 9001 BAŞ DENETÇİ EĞİTİM KURSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

CARDCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AUDIT


ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİM KURSU

Eğitim Yöntemi: Uzaktan Eğitim / Online Sınav

Kayıt ve Ücret Ödeme: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SEM  

Ön Kayıt İşlemi Bilgi İçin: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SEM    0 212 440 17 36  https://sem.istanbul.edu.tr

Ön Kayıt Linki ( İSTANBULSEM ) >>:   http://bit.do/fLEdB

Program İçeriği Hakkında Bilgi İçin: CARDCERT INTERNATIONAL AUDIT ☎  444 6 094 (kodsuz direkt hat )

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimleri sayesinde, uluslararası kabul gören en iyi uygulama tekniklerini öğrenecek ve KYS ile uyumlu bir şekilde etkin bir tetkik gerçekleştirebilmek üzere gereken tecrübeyi kazanabileceksiniz. Bu eğitimler sayesinde mevcut tetkik tecrübenizi ISO 9001:2015’e emin bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ayrıca standartla ilgili en son değişiklikler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilir ve işinizde sürekli iyileştirmeye katkı sağlayabilirsiniz.


AMAÇ

Bu eğitim kursunun amacı katılımcıların iç ya da dış Kalite Yönetim Sistemi (KYS) denetimi gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının raporlanması için gerekli bilgi ve becerileri almasını sağlamaktır. KYS denetçisi olabilmek için gerekli eğitim şartıdır.

ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde birinci ikinci ve üçüncü taraf denetimlerinin gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübelerle donatılması.

Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi.

KATILIM ŞARTI 

QMS Entegre / Kalite Mühendisliği ve/veya ISO 9001 Temel ve İç Tetkik Eğitimleri gibi programları başarı ile tamamlamış olmak ve bunu belgelendirebilmek.


KİMLER KATILMALI

ISO 9001 KYS Baş Denetçi olmak isteyenler.

Kalite - Kalite Kontrol - Kalite Güvence / Yöneticisi, Müdürü, Şefi, Mühendisi, Teknikeri, Teknisyeni, Uzmanı, Personeli, Danışmanları ve/veya olmak isteyenler

Çalıştığı kuruluşta ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini kurmak, sürdürmek ve KYS tetkiki yapacak kişiler

Kurum / Kuruluş Yöneticileri ve Personelleri

ISO 9001:2015 standardını bilen, bağımsız olarak 3. taraf tetkik yapmak isteyen herkes 


FAYDALARI

Bu eğitimi tamamladığınızda;

Bir ISO 9001:2015 tetkikinin amacı ve faydasını belirleyebilmek,

Bir tetkik başvurusunda, ISO 9001:2015 gerekliliklerini yorumlayabilmek,

Değer katan bir tetkik için, planlamak, gerçekleştirmek ve takip etmek,

Risk bazlı düşünme, liderlik ve süreç yönetimi konularında tecrübe edinmek,

En güncel tetkikçi tekniklerini ve en uygun kullanımın ne olduğunu anlamak,

Süreçleri en son gerekliliklere göre yöneterek, paydaşlarınızın güvenini sağlamak,

gibi konularda bilgi edinmiş olacaksınız.

EĞİTİM YAPISI

ISO 19011’e uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için beceri kazanılması

KYS ‘nin amacını ve faydalarını tanımlama

ISO 19011’e (gerektiğinde ISO 17021’e göre) uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için tetkikçinin rolünün açıklanması 

EĞİTİM ÜCRETİ

3500 TL+ %20 KDV ’dir.

EĞİTİM SÜRESİ / SÜRECİ

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.

Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modüllerinden oluşmaktadır.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak olan online sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir..

Eğitim, 15 gün boyunca süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

SINAV

Sertifika sınavı internet üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir gün sınırlaması bulunmamaktadır (15 günlük eğitim süresi içerisinde)

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (akıllı telefon, tablet) veya bilgisayar üzerinden katılabilirsiniz.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazacaktır.

Sınavda başarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir.


SINAV İTİRAZ

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde itiraz edebilirler.

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere elektronik ortamda (stanbulsem@istanbul.edu.tr  mail) e posta ile yapılır.

İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi)iş günü içinde değerlendirilir.

İnceleme sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.

İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

SERTİFİKA TESLİM SÜRESİ

Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; eğitim belgesi (İngilizce) 15 iş günü içerisinde kayıt sırasında belirttikleri adres bilgisine kargo/posta yolu ile (ulaşım bedeli karşı taraf ödemeli - sertifika sahibi) gönderilecektir.


KAYIP SERTİFİKA

Program sonunda tarafınıza verilen kağıt eğitim belgesi (ingilizce) nin kaybolması durumunda yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için bloke/iptal edebilir, tekrardan temini için ☎ 444 6 094 kurumsal hizmet numarası ile iletişime geçerek belge yenileme talebinde bulunabilirsiniz.